Фолклорът е богатството на един народ!

Добре дошли

 

Клуб за български народни хора̀ „Кана̀тица“ е отворен за всички, които искат да заиграят… да се забавляват… да отпочинат… да се посмеят… да научат…  да се усмихнат…

Вярваме, че докато има българи, които танцуват български народни танци, българския фолклор ще се запази за векове напред.

Ние танцуваме, а Вие ?