Кратки сведения за българския фолклор Кратки сведения за Българските народни танци Българските народни танци са се оформили в продължение на векове в зависимост от условията на материалния и духовен живот, нравите, обичаите и поминъкът, при който е живял и се е...

повече информация