Фолклорът е богатството на един народ!

За клуба

 

    

Клуб за български народни хора̀ „Кана̀тица“ е създаден от нас,
Валери Белев и Петя Дженева, с цялата ни любов към българския фолклор. Желаем да предадем на
повече българи, невероятното усещането на българския фолклорен танц.
           
            Името на клуба „Кана̀тица“ е древен символ
наподобява визуално панделка. Най-често Канатицата в България се свързва с чипровските килими. Вплитана е в тях безброй пъти.
            За пръв път символът е изобразен 5 хил. години преди новата ера върху глинен съд. Смята се, че Канатицата е един от най-древните символи, просъществували и запазили през хилядолетията. В повечето страни тя е символ на дълголетие и вечен живот.
           
В българските традиции и шевици Канатицата  се нарича за Семейство. Свързва се със съюза между мъжкото и женското начало. Проникването вече дава своя плод- поколението, което се заражда в следствие  на този съюз между мъжа и жената.
А появата на това поколение се изобразява със страничните триъгълници.
          
           
След Канатицата идва Голямата Канатица – или Род. Към основната фигура се добавят още два малки триъгълника. Тази фигура е символ на нарастващото семейство.
            А разрастването на Рода достига най-висока точка при Великата Канатица. Визуално добавяме още два триъгълника. Този елемент символизира рода, който е достигнал единна цялост на по-високо ниво – Народ.

 

  1. Маказ – годеж
  2. Голям Маказ – сватба
  3. Канатица – семейство
  4. Голяма Канатица – род
  5. Велика Канатица – народ