Фолклорът е богатството на един народ!

Кратки сведения за българския фолклор

Кратки сведения за българския фолклор

Кратки сведения за българския фолклор Кратки сведения за Българските народни танци Българските народни танци са се оформили в продължение на векове в зависимост от условията на материалния и духовен живот, нравите, обичаите и поминъкът, при който е живял и се е...